12 Mart 2018 Pazartesi

Bir kesintiyi en az zararla atlatmaya örnek

Birkaç hafta önce bir müşterim gece 23:00 sularında aradı ve çok kritik bir Microsoft SQL Server ortamındaki yine çok kritik bir tabloda aşağıdaki gibi bir hata aldıklarını söyledi:

Arithmetic overflow error converting IDENTITY to data type int.

Açıklama: Eğer bu hatayı alıyorsanız, veri tipi Integer olan ve Identity özelliği olan bir tabloya yeni bir kayıt ekleyemiyorsunuz demektir. Integer veri tipinin tutabileceği veri aralığı -2.147.483.648'den 2.147.483.647'ye kadardır.

Not: Benzer bir hatayı Smallint veya Bigint veri tipiyle tanımlanmış alanlar için de alabilirsiniz, tabii ki bu durumda hata mesajının sonundaki veri tipi değişkenlik gösterecektir.

İlgili tablo kesintiyi tolere edemeyecek bir tabloydu, her ne kadar yeni kayıt alamasa da, varolan kayıtlarla da sistem çalışabiliyordu. Yani esas kesinti yeni kayıt girilememesinden değil, varolan kayıtlara ulaşılamamasından kaynaklanıyordu ve bu hata varolan kayıtlara ulaşılamamasına neden olmuyordu. Fakat bu tabloya yeni kayıt ekleme ihtiyacı da kaçınılmazdı, yani sorun muhakkak çözülmeliydi.

Müşterimin ilk aklına gelen şey veri tipini BIGINT'e çevirmekti, fakat şartları düşündüğümüzde bu kötü bir seçenekti çünkü hem Identity alanı Primary Key ve Clustered indeks idi, hem de bu değişiklik uygulama kodlarını da etkilediği için kodlarda da değişiklik yapılması gerekiyordu. Bu hem kesinti gerektirecek bir işlemdi, hem de çok temel bir tablo olduğu için uygulamanın birçok yerinde kullanılıyordu ve kodların değiştirilmesi uzun sürecekti.

Identity alanının en küçük değerine baktığımda 700 milyonlarda olduğunu gördüm. Yazılımcı ve yönetici arkadaşlarla yaptığımız fikir alışverişinde bu alanda tutulan değerlerin hiçbir anlamı olmadığını, son kullanıcıya gösterilmediğini ve hiçbir yerde kullanılmadığını öğrendim. Yani aslında temel olarak gereksiz bir alandı ve ironik olarak gereksiz bir alan yüzünden kısmen kesinti oluşmuştu. Sonra biraz düşününce bu alandaki değeri neden -2.147.483.648 yapmayalım ki dedim önce kendi kendime, sonra da ilgili yöneticilere. Sonuç itibariyle madem bu değerlerin bir anlamı yoktu, o zaman bu değişiklikle tabloya en az 2,8 milyar daha yeni kayıt konabilir olacaktı; hem de tek bir metadata işlemiyle, zerre kesinti, risk ve uygulama tarafında kod değişikliği olmadan ve zahmetsizce.

Sonuç itibariyle bu çözümü uyguladık ve sorunumuz çözülmüş oldu. Düşündüğümüz gibi hiçbir kesinti veya hata oluşmadı, kimsenin uygulama kodlarını değiştirmesine gerek kalmadı.

Tabii ki her sorun kendine has şartları barındırıyor ve her sorun aynı yöntemle çözülemez. Bu ve benzer sorunlarla karşılaştığınızda soruna aklınıza gelen ilk şeyle hemen müdahale etmek yerine, sorunu birçok açıdan ve olabildiğince resmin büyüğünü görerek değerlendirmeye çalışmanızda ve en verimli çözümü bulmaya çalışıp uygulamanızda fayda var. Özellikle kritik, 7/24 operasyonun olduğu ve kesintiyi kaldıramayacak ortamlar için bu olmazsa olmaz bir gereklilik.

Ekrem Önsoy
Microsoft SQL Server Danışmanı
Tel: +90 530 976 93 59
www.ekremonsoy.com

8 Şubat 2018 Perşembe

Veritabanı sunucularınızı izlerken canlarını yakıyor olabilir misiniz?

Dün ve bugün farklı müşterilerde ilginç 2 sorun ile karşılaştım. İkisi hakkında da yazmak istiyorum, ama bugün sanırım sadece birisi için yeterli enerjim var.

Müşteride bazı kontroller yaparken en masraflı sorguları da kontrol ettim. Bu çalışmayı yaparken kullandığım sorgulardan birisi şöyle (yer açısından kod örneğini kısalttım):


SELECT TOP(20) 
[qs].[execution_count],
[qs].[total_worker_time],
[qs].[total_worker_time] / [qs].[execution_count] AS [avg_worker_time], 
[qs].[total_elapsed_time] / [qs].[execution_count] AS [avg_elapsed_time], 
SUBSTRING([qt].[text], ([qs].[statement_start_offset] / 2) + 1,
((CASE qs.[statement_end_offset] 
    WHEN -1 THEN DATALENGTH([qt].[text])
    ELSE [qs].[statement_end_offset] END 
        - [qs].[statement_start_offset]) / 2) + 1) AS [problematic_statement_text]
FROM sys.dm_exec_query_stats AS [qs] WITH (NOLOCK)
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text([qs].[plan_handle]) AS [qt] 
ORDER BY qs.total_worker_time DESC OPTION (RECOMPILE);


İnternette de birçok çeşitli örneğini bulabileceğiniz bir kod örneği, özel bir şey yok. Bu kodu çalıştırdıktan sonra oluşan manzaraya ait ekran görüntüsünü de aşağıda paylaşıyorum.


Ekran görüntüsünü büyütmek için üstüne tıklayın.

CPU açısından en masraflı sorgulara ait istatistikleri incelemek için yukarıdaki kodu çalıştırdıktan sonra karşılaştığım görüntüde kırmızı dikdörtgen ile işaretlediğim çok ilginç bir sorgu dikkatimi çekti. Bu ilginç sorguyu da aşağıda paylaşıyorum:


SELECT    A.request_session_id, A.request_request_id, A.resource_type, A.resource_associated_entity_id, A.resource_database_id, A.resource_subtype, convert(nvarchar(100),substring(A.resource_description,1,100)) AS resource_description  FROM sys.dm_tran_locks AS A WITH ( NOLOCK )  WHERE A.request_status = 'WAIT'


Not: Bu da kesinlikle özel veya müşterimin kendi yazılımına ait bir sorgu değil.

Sorgunun neden çok ilginç olduğunu şöyle izah edeyim:
1- Sorgu, yukarıda da belirttiğim gibi müşterimin kendi uygulamalarına ait değil,
2- Müşterimin uygulamalarından üretilen sorguların en yüksek CPU masraflısının masrafından 8 kat daha masraflı!

Daha fazla inceleyince, sorgunun 3. parti ve piyasada gayet bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir performans izleme uygulamasından geldiğini gördüm. Bu, akıllardaki sorulardan sadece birini cevaplıyor. Bir diğer soru ise neden bu kadar sade olan ve bir Dynamic Management View (DMV)'ü sorgulayan bir sorgunun bu kadar masraflı olduğu.

Sorgunun masrafları hakkında biraz ayrıntı vereyim. Sorgu her çalıştığında 2,6~ saniye sürüyor, neredeyse hiç Read (diskten okuma) yapmıyor, fakat 2,5~ saniye CPU zamanı tüketiyordu. Ayrıca sorgu sürekli olarak çalıştırılıyordu, sanki gerçek zamanlı izleme yapılan bir ekrandan çağrılıyor gibi. 

Bu noktada ilk aklıma gelenler:
- Böyle ünlü bir firma, nasıl olur da bu kadar masraflı bir sorguyu bu sıklıkta çalıştırır ve izleyenin izlenenin durumunu bu kadar dramatik olarak değiştirmesine neden olur? (Elbette her izlemenin bir maliyeti vardır, ama bu kadar da değil!)
- Acaba bu ortamdaki SQL Server versiyonuna has bir durum, davranış veya ürün arızası mı söz konusu?

Hemen aynı kodu hiç yük olmayan bir test ortamımdaki SQL Server 2016 ve 2017'de denedim. Sorgu 0ms'de tamamlanıyordu. İlginç! Başka, ama bu sefer canlı/üretim ortamı olan SQL Server 2005, 2008R2, 2012, 2014 ve 2016'larda denedim ve bu noktada sorgunun maliyetinin SQL Server'ın versiyonuna göre değil, kodun çalıştırıldığı ortamdaki işlem yoğunluğuna göre değiştiğini fark ettim. Örneğin hiçbir işlem olmayan test / geliştirme ortamlarında 0ms CPU zamanı tüketen sorgu, ortalama işlem hacmine sahip canlı/üretim ortamlarında 150 - 350ms arasında CPU zamanı tüketiyordu.

Sonuç itibariyle ortaya çıktı ki sorgunun çok CPU zamanı tüketmesinin nedeni SQL Server'ın versiyonuyla ilgili değildi, kodun çalıştırıldığı ortamdaki işlem yoğunluğuyla ilgiliydi. Bununla birlikte ne olursa olsun, bir izleme uygulamasının sistem üstünde bu derecede yük oluşturması bence kabul edilemez. Müşteriye de bu durumu ayrıntılarıyla izah ettim.

Her türlü kritik ortamınızı 7/24 izlemek durumundasınız. Olabildiğince kesintisiz, güvenli, performanslı ve stabil bir hizmet verebilmek için, işinizi riske atmamak için bu bir seçenek değil, zorunluluktur. Fakat sisteminizi izlerken yanlışlıkla performansını kötü etkilemediğinizden, doğru kontrolleri düzgün ve yeteri kadar uyguladığınızdan emin olmanızda büyük fayda var.

Ekrem Önsoy
Microsoft SQL Server Danışmanı
Tel: +90 530 976 93 59
www.ekremonsoy.com

15 Ocak 2018 Pazartesi

Denetime Ramak Kala Bir Gizemin Aydınlatılması

Özellikle son aylarda farklı birçok şirketle oldukça hummalı bir şekilde güvenlik konulu toplantılar ve çalışmalar yapıyoruz. Bunun tek nedeni hiç durmadan ve çeşitli katmanlarda ortaya çıkan donanım ve yazılım açıklarının yanısıra, çeşitli kurumlar tarafından uygulanan harici denetimler ve bu çerçevede ortaya çıkan ihtiyaçlar oluyor. Tabii olarak veritabanları da tüm bu kaosun merkezinde oluyor.

Bakım ve Destek Anlaşması kapsamında danışmanlık hizmeti verdiğim birçok şirkette özellikle son zamanlarda Ernst & Young, KPMG, PWC, PCI gibi uluslararası firmaların yanısıra Finansbank, Abank, TEB, Akbank gibi bankaların çeşitli denetimleri gerçekleşiyor. Yıllardır çok çeşitli kurumlarda, defalarca denetime tabi tutulunca ne zaman, nereden bulgu geleceğini biliyorsunuz. Bu nedenle destek verdiğim ortamlarda varsayılan olarak bu noktalar için zaten gerekli müdahalelerde bulunurum. Fakat bazı tedbirler ancak yeri geldiğinde, gerçekten gerekiyorsa ve yönetimin de desteğiyle alınabiliyor. Örneğin veritabanına gelen işlemlerin kayıt altına alınması gibi. Çünkü bu, ek maliyetler doğurabilecek ve koordinasyon gerektiren bir hamle.

Bir müşterimin geçireceği denetim dolayısıyla Microsoft SQL Server veritabanı ortamındaki bazı kritik tablolarında gerçekleşen kayıt okuma ve değişiklik işlemlerinin kayıt altına alınması gerekiyordu. Yani mesela bir tablodaki kayıt ne zaman, nasıl ve kim tarafından okunmuş veya değiştirilmiş gibi. Bu kapsamda yapılmak istenen kayıt altına alma işleminin hacmi, kapsamı, denetim firmasının ve müşterimin beklentisi, müşterimin ortamı, olanakları ve bütçesi gibi kriterleri değerlendirerek kendilerine bazı tavsiyelerde bulundum. Sonuç itibariyle Microsoft SQL Server'ın önceden başka ortamlarda da (bir banka dahil) kullanmış olduğum bir özelliği olan Database Audit özelliğini kullanmaya karar verdik.

Database Audit özelliğini devreye aldıktan sonra bir şey dikkatimi çekti, SQL cümlecikleri (statement) nedense kırpılmış şekilde kaydediliyordu. Önceden böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştım ve buna bir türlü anlam veremedim. 

"statement" alanındaki SQL cümleciği kırpılmış olarak kaydediliyor
Gayet farkındayım ki Windows Application Log dosyasını bu amaçla kullanmak muhteşem bir karar değil; ama Database Audit'in ve diğer benzer mekanizmaların ürettiği kayıtları toplayacak olan uygulamanın bize sunduğu seçeneklerdeki kısırlık nedeniyle Database Audit'in ürettiği kayıtları doğrudan Windows Application Log'una kaydetmek birçok açıdan en mantıklı seçenekti ve ben de bunu uyguladım. Önceki tecrübelerimde Database Audit tarafından üretilen kayıtları doğrudan dosyalara kaydettiğim için ve bir ihtimal yaşadığımız bu sorunun üretilen kayıtların Windows Application Log dosyasına kaydedilmesiyle ilgili olabileceği ihtimaline karşın test etmek için yine bir dosyaya kaydetmeyi de denedim; fakat maalesef sonuç yine aynıydı! SQL cümlecikleri kırpılarak kaydediliyordu.

Testlerden sonra hemen Microsoft'un dokümantasyonunu inceledim ve bu konuda yazılmış olabilecek olası yazıları aradım; fakat konuyla ilgili bir bilgiye ulaşamadım.

Bakım ve Destek Anlaşması kapsamındaki müşterilerimin doğrudan Microsoft ile anlaşması olsun veya olmasın senede 2 defa ücretsiz Microsoft'a çağrı (Case) açılması ve tarafımca bunun takibinin yapılması hakkı da oluyor. Bu kapsamda müşterime bunun belki Database Audit özelliği ile ilgili bir ürün hatası olabileceğini ve dilerlerse Microsoft'a çağrı açabileceğimi söyledim; fakat bunun öncesinde daha hızlı sonuç alabilme ümidiyle şansımı bir de Microsoft'un ilgili forumlarında denemek istedim ve sorumu sorup beklemeye başladım. Bir süre sonra beklediğim cevaplar geldi!

1 günlük bekleyişten sonra gelen cevap ve yanan ampul.

İyiki de sormuşum, hiç Microsoft'un çağrı süreciyle vakit kaybetmeden sağolsun Tom Philips'ten sorunumuzu aydınlatacak cevabı almıştım. Belli ki ilk incelememde dokümantasyondaki ve sorunumun cevabı olan bu kritik bu sayfayı ıskalamışım:

Microsoft dokümantasyonu
Özetlemek gerekirse öncedeki Database Audit tecrübelerimde belli ki hiç 4000 karakteri geçen SQL cümleciğine denk gelmemişim veya dikkatimi çekmemiş ve bu nedenle bu davranışı fark edememişim. Halbuki bu durum Database Audit ile ilgili bir sorun değil, özelliğin doğal çalışma mekanizmasıymış. Bir SQL cümleciği 4000 karakteri geçiyorsa Database Audit bu cümleciği "sequence_no" adı altında artan sayı değeriyle cümleciğin sonuna kadar parçalara bölüyormuş. SQL cümleciğinin tamamını okumak için "event_time", "action_id" ve "session_id" alanlarındaki değerleri takip edebilirmişim. Evet, çok pratik değil; fakat nihayetinde bu bir ürün hatası da değil!

Bu gizemi de aydınlattıktan sonra içimiz rahatladı, çünkü şirketin tabi olacağı denetime çok az bir süre kalmıştı ve sorunumuz için muhakkak bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. Eğer bu özelliği zamanında hayata geçiremezsek ve SQL cümleciklerinin bu durumunu denetim firmasına açıklayamazsak bu konuda bulgu çıkabilir ve nahoş sonuçlara neden olabilirdi.

Ekrem Önsoy
Microsoft SQL Server Danışmanı
www.ekremonsoy.com

7 Ocak 2018 Pazar

İş sürekliliği ve şirket imajınıza etkisi

Bu Pazar sabahı neredeyse gün ağarana kadar bakım ve destek anlaşmamız olan çeşitli müşteri ortamlarında Windows güncellemeleri uyguladık. Bu Microsoft SQL Server ortamlarının bazılarında iş sürekliliğini sağlayan Always On Availability Groups veya Failover Clustering gibi teknolojiler kullanılırken, bazıları ise "Stand-alone" tabir edilen, yani iş sürekliliği olmayan ortamlardı.

İş sürekliliği altyapısı olan ortamlardaki Windows güncellemelerinden kaynaklanan kesinti süreleri ortalama 5-8 saniye ile sonlanırken, iş sürekliliği olmayan ortamlarda bu süre 5-10 dakikalara kadar çıktı. İş sürekliliği olmayan ortamlar için bu nispeten belirsiz bir süre, çünkü güncellemeden kaynaklı çıkabilecek olası bir sorun, böyle bir ortamdaki kesinti süresini çok daha fazla uzatabilir. Halbuki iş sürekliliği olan bir ortamda güncellemeler önce pasif olan sunucularda uygulandığı için herhangi bir aksilik güncellemeler henüz canlı sisteme uygulanmadan büyük ihtimalle fark edilir. Gerekiyorsa pasif olan sunucu tamamen yeniden kurulabilir, ama sonuç itibariyle doğru kurgulanmış bir canlı sistemde herhangi bir kesinti oluşmadan sorun atlatılmış olur.

Peki iş sürekliliği kimler için gerekli? Bugüne kadar birçok sektörden birçok şirketle çalışma şansı buldum ve gördüm ki, iş sürekliliği "şu sektörler için olmazsa olmaz, bu sektörler için olmasa da olur" denilerek genelleme yapılabilecek bir konu değil. Örneğin bazı sağlık veya finans kurumları 7/24 hizmet verirken, bazıları 5/8 hizmet verebiliyor. İş sürekliliği, bir şirketin verdiği hizmetler ve hedefleri kapsamında seçilebilecek bir yöntem. Bununla birlikte, eğer bir şirket 7/24 hizmet veriyorsa iş sürekliliğini muhakkak ciddiye almalıdır diye düşünüyorum.

Mesela küçük bir test yapalım. IT veya Sistem Yöneticisi olarak yönetiminizde olan veritabanı ortamlarınız için şu sorulara nasıl yanıt verirdiniz? "Tahammül edebileceğiniz en uzun veritabanı kesinti süresi nedir?"

"Canlı veritabanı ortamınızdaki olası bir sorun/kesinti hakkında son kullanıcılar tarafından mı haberdar ediliyorsunuz?"

"Canlı veritabanı ortamınızda bir kesinti oluşması durumunda, veritabanlarınızı en kısa ne kadar sürede tekrar çalışır duruma getirebilirsiniz?"


Tabii ki bu konudaki sorular bunlarla sınırlı değil, hatta bunlar sadece bir başlangıç; ama iyi bir başlangıç.

İş sürekliliğinden ayrı olarak bu sabahki çalışma kapsamında kesinti yaşanan ortamların bazılarında kesinti nedeniyle alınan hataların doğrudan son kullanıcıya yansıtıldığını gördüm. Bir son kullanıcı gözüyle böyle bir durumun bir şirketin imajı açısından hiç de hoş olmadığını düşünüyorum. Bir profesyonel gözüyle de veritabanı ile ilgili hataların doğrudan son kullanıcılara ve potansiyel saldırganlara alenen ifşa edilmesini güvenlik açısından hiç doğru bulmuyorum. Bu sorun, iş sürekliliği olsun veya olmasın her halükarda gerçekleşebiliyor. Tabii iş sürekliliği olan ortamlarda bu sorun birkaç saniye sürerken, diğer ortamlarda uzun dakikalar boyunca sürebiliyor.

İş sürekliliği şansa bırakılacak kadar ucuz bir konu değil. Bazı ortamlardaki 10 dakikalık kesintinin sadece maddi bedeli dudak uçuklatacak kadar yüklü olabiliyor.

Az kesintili, bol huzurlu günler dilerim.

Ekrem Önsoy
Microsoft SQL Server Danışmanı
www.ekremonsoy.com

5 Aralık 2017 Salı

Kim korkar kritik bir ayarı değiştirmekten? (İpucu: temkinli olmakta fayda var)

Birkaç ay önce sahadaki sağlık kontrolü çalışmalarım sırasında karşılaştığım sorunlardan birini bu yazı ile anlatmıştım. Bu duruma benzer bir sorunun geçenlerde başka bir ortamda yaşandığına şahit oldum.

Sorun oluştuğunda SQL Server Management Studio ve uygulamalar ile SQL Server Instance'ına bağlanmaya çalıştığımızda şöyle hatalar oluşuyordu:

"A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: TCP Provider, error: 0 - The specified network name is no longer available.) (Microsoft SQL Server, Error: 64)"

Açıkçası özellikle aşina olmayanlar için oldukça kafa karıştırıcı bir mesaj. Hata mesajını özetle ve mealen şöyle Türkçeye çevirebiliriz "Sunucuya bağlantı sağlandı, ama sonra bir hata oluştu (Belirtilen ağ adı artık ulaşılabilir değil)". Yani sunucuya ulaşabiliyoruz, ama sonra bir hata oluşuyor ve birden sunucu ulaşılamaz oluyor. 

Not: SQL Server'da buna çok benzer, fakat farklı ibareler içeren çeşitli hata mesajlarıyla karşılaşılabilir. Birebir aynı olmadığı sürece sorunları birbirine karıştırmamakta fayda var. SQL Server bağlantı sorunlarıyla ilgili daha fazla bilgi için referans yazımı bu adresten inceleyebilirsiniz. Ayrıca Aaron Bertrand'tan 18456 hatalarıyla ilgili güzel bir referans yazısını da bu adreste bulabilirsiniz.

Sorun anında yeni oturum açmak pek mümkün olmadığı için varolan açık oturumları kullandık ve hata kayıtlarını kontrol ettiğimizde şu hataları gördük:

"Could not connect because the maximum number of user connections has already been reached."

SQL Server'da normal şartlar altında, yani varsayılan olarak "User Connection" ayarı sınırsızdır, daha doğrusu 0'dır ve bu da 32.767'ye karşılık gelir. 

Not: Tabii ki 32.767 nihayetinde bir sınırdır, ama pratikte bu sınıra ulaşmanız pek kolay değil.

Not: Benzer sıkıntılı durumlarda Dedicated Administrator Connection (DAC) hayat kurtarır. Her SQL Server veritabanı yöneticisi muhakkak bu kavramı ve ne zaman, nasıl kullanılabileceğini bilmelidir.

Sanırım şimdiye kadar birçoğunuz durumu anlamıştır. "User Connection" ayarı çok daha küçük bir sayı ile değiştirilmiş. Her ortamda "lütfen bilmediğiniz, emin olmadığınız, yeterince test etmediğiniz ayarı değiştirmeyin" diye bas bas bağırıyoruz; ama "tarih tekerrürden ibarettir" sözü, anlamı gibi kendini de tekrar ettirip duruyor.

Sonradan öğrendiğime göre bu değişikliğe neden olan motivasyon, sunucunun zaten X sayısından fazla kullanıcı bağlantısını kaldıramayacağı düşüncesiymiş. Fakat bu senaryoda yanılınan temel nokta şu oldu bence, bağlantılar aktif olsun, pasif olsun, bu ayar her türlü bağlantıyı kapsar. Örneğin sorun esnasında kontrol ettiğimde varolan bağlantıların %80'i pasifti (sleeping) ve ancak %20'si aktif, çalışan bağlantıydı. Bu normal mi, anormal mi ayrı bir tartışma konusu; ama bu kullanıcı bağlantı sayısı kesinlikle sunucunun kaldırabileceğinin çok altındaydı. Yani eğer bu ayar bu şekilde suni olarak değiştirilmeseydi, bu durumdan kaynaklanan bir kesinti olmayacaktı. Sonuç itibariyle elbette her sunucu kaynağının ve sistemin kaldırabileceği bir yük var, ama buna suni olarak ve yeterince ince eleyip sık dokumadan müdahale etmeye ne gerek var?

Not: Özellikle kompleks sistemlerde türlü anormallikler, beklenmedik durumlar muhakkak, olacaktır (dikkat "olabilir" demiyorum); sunucularımızın ayarları ve donanım kaynakları özellikle kritik ortamlarda bu tür anormallikleri ve anormal yükleri kaldırabilecek şekilde düşünülmeli ve tasarlanmalıdır. 

Sistemin sağlığını etkileyebilecek benzer değişiklikler yapılmadan önce bu değişikliklerin olası sonuçları, özellikle çok kritik canlı sistemlerde muhakkak etraflıca düşünülmelidir. Ayarlar, kavramlar ve özellikler hakkında resmi dokümantasyon ve ilgili değişikliği uygulamış insanların gerçek hayat tecrübeleri muhakkak dikkate alınmalı, incelenmeli, okunmalı ve dinlenmelidir. Ayrıca böyle değişiklikleri canlı ortamınızda uygulamadan önce kendi ortamınız için testler ve gözlemler yapmanızda büyük fayda var. Değişiklik öncesinde (yeterli bir süre boyunca) ne durumda olduğunuzu, değişiklik sonrasında hangi duruma geldiğinizi, metriklerin nasıl ve ne yönde değiştiğini mutlaka bilmelisiniz. Bunları bilmezseniz, yönetemezsiniz. Yönetemediğinizde de durum kontrolden çıkar.

Ekrem Önsoy
Microsoft SQL Server Danışmanı
www.ekremonsoy.com